Ing. PETR KOSLER (Kali) - dizajnér

narodený: 8.8.1978 v Novom Jicíne
ukoncené štúdium: SPŠ-drevárska Bratislava
TU-Zvolen - Priemyselný dizajn nábytku

KLI-DESIGN sa zaoberám návrhmi (dizajnom) a tvorbou interiérov.
Moji zákazníci využívajú služby tvorby interiéru od pociatocného návrhu až
po celkovú realizáciu. Mojej práci podlieha bytový a aj nebytový priestor.
Do nebytových priestorov sú zahrnuté firemné priestory ako vstupné haly, kancelárie,
predajne, reštaurácie a pod.
Bežná súcast tejto práce je nielen tvorenie nových priestorov, ale aj rekonštrukcie
už funkcných interiérov.