Návrh interiéru - postup
1.Návrh interiéru - prípravná fáza
- analýza vstupných údajov a požiadaviek, obhliadka riešeného priestoru,
podrobné domeranie riešených priestorov a doplnenie podkladov potrebných
pre návrh interiéru

2.Návrh interiéru - vizualizácia
-vypracovanie vizualizácie interiéru s rozmiestnením nábytku,
svietidiel a doplnkov . Výber vhodných materiálov a farebného riešenia návrhu interiéru

3.Návrh interiéru - výber
-výber konkrétnych interiérových prvkov, zabezpecenie dodávatelov
a výroby atypických prvkov interiéru . Vyhodnotenie cenových ponúk od dodávatelov

4.Návrh interiéru - realizácia interiéru
- dohlad architekta nad dodržiavaním architektonickej koncepcie návrhu interiéru