Ak ste sa niekedy pristihli, že sa trápite s usporiadaním vášho interiéru alebo sa snažíte dať
mu štýl či atmosféru, ale nedokážete sa presne rozhodnúť ako, tak moje služby sú určené
práve vám.
Navrhnúť a zariadiť interiér je časovo a aj organizačne náročné. Veľa času zaberá hľadaním
optimálnych riešení a v snahe ušetriť nejaký ten rodinný rozpočet sa bežne stáva nielen
finančná ale aj časová strata. Laikom väčšinou vznikajú zlé rozhodnutia a riešenia, ktoré sa ťažko
naprávajú a sú väčšinou aj finančne náročné.

Profesionálna práca v tomto odvetví pomáha napĺňať potreby a predstavy kvalitnejšieho života.
Motivuje klienta k hlbšiemu zamysleniu sa nad svojimi potrebami a tým zákazník definuje použitie
konkrétneho priestoru.
Dôležité je aby zákazník vedel akým smerom sa uberať a ktorým štýlom sa riadiť.

Skúsenosti a znalosti z praxe znamenajú kvalitný projekt, čo má za následok nielen estetickú,
ale aj funkčnú stránku interiéru. Jeho realizáciou pod dozorom dizajnéra sa dá značne usporiť
čas a finančné prostriedky klienta počas realizácie, ale aj pri samotnom používaní priestoru.